Phạm Minh Chiến ở Hà Nội Bác sỹ cho tôi hỏi nguyên nhân để lại sẹo lõm trên mặt

Phòng Khám da liễu thẩm mỹ Thái Hà
+3
Phòng Khám da liễu thẩm mỹ Thái Hà
+5